Sam proces materijalizacije je celina za sebe

Sam proces materijalizacije je celina za sebe pa se tako treba odnositi.

Ono što bitno odlikuje svakog čoveka je sve ono u šta je ulagao napor da uradi i stvori ali i sve ono za šta se zalagao da ne uradi i ne napravi.

Kada kažemo materijalizacija konkretno mislimo na sam proces gde svesno ili nesvesno stvaramo materijalan proizvod ili konkretnu materijalnu situaciju.
Na primer kada stvaramo sliku proces materijalizacije traje sve do trenuka kada odlučimo da je slika naslikana. Ako je u pitanju stvaranje konkretne materijalna situacije kao što je naprimer školovanje, proces materijijalizacije traje sve do trenuka dok ne dobijemo diplomu ili steknemo odredjeno konkretno znanje.

U procesu samospoznaje je potrebno razumeti i osvestiti nekoliko stvari vezanih za sam  proces materijalizacije.

- Proces materijalizacije podrazumeva i neko duže ili kraće vreme za  sam čin stvaranja i nečeg što je već možda i nesvesno prihvaćeno. Kako je naš nesvesni deo dominatniji mi svakodnevno i neprekidno nesvesno stvaramo uslove za konkretne nama važne dogadjaje.

- Svesni deo procesa materijalizacije je uslovljen pažljivim planom za postupnost razvoja do konačnog završetka samog procesa.

- Svestan proces materijalizacije je uvek uslovljen odredjenim potrebnim okolnostima koje su neophodne za konačno završavanje procesa.
- Svestan proces materijalizacije je takodje uslovljen potrebnim a neophodnim  uslovima i  životnom energijom koju trošimo kroz proces stvaranja - materijalizacije.

- Nesvesni procesi su od naročite važnosti za rad na sebi. Ono što nam je neophodno kako bi nam oni bili od koristi za borbu protiv sopstvenog Ega  je izvežbanost i nepristrasno posmatranje sopstvenih neplaniranih  postupaka i životnih situacija koje nam se dešavaju. Potrebno je bezgranično strpljenje i puno pokušaja da shvatimo pravi smisao smisao kako bi nas istina oslobodila.

Нема коментара:

Постави коментар

Svaka dobronamerna kritika je dobrodosla!