Šta je Kundalini energija?

Šta je Kundalini energija?

Svi putnici na spiritualnoj stazi pre ili kasnije naidju na Istočnjački termin Kundalini energija. Verovatno najnejasniji, a najpouzdaniji termin za skrivenu energiju koja prožima svakog od nas.  Kundalini energiju, opisuju kao vatrena energija koja spava u dnu kičme poput smotane zmije, za koju na Istoku tvrde: Kad se zmija probudi, menja naše telo, odnose i život.

Možemo na puno mesta pročitati: "Prosvijetljeni majstori tantre i jogiji od postanka sveta govore i pišu o tome da se u našem fizičkom telu nalazi potencijalna sila koja nije duhovne, filozofske ni transcendentalne prirode, nego je dinamična-potencijalna sila u materijalnom telu".

Šta je Kundalini energija? Ne treba tražiti širi odgovor kada su već i sami prosvetljeni majstori definisali kao POTENCIJANA SILA? Nevolja je što se već vekovima ova dovoljna definicija razvodnjava opisom samog ličnog razumevanja i viđenja  doživljaja. Gubi se oblik definicije i prerasta u subjektivan opis doživljaja. Opiši se naravno mogu razvrstati i podeliti, te tako i nastaju slične duhovne škole, od kojih svaka ima svoje sledbenike.

Da bi zaista razumeli ne samo šta je Kundalini energija nego čitav proces i cilj ovakvih  vežbi moramo rasčlaniti svaki deo. Posmatrati Kundalini energiju kao potencijalnu silu je  potpuno ispravan pristup, jer energiju posmatramo i tumačimo u adekvatnim terminima koji joj i pristaju.

Koji je naziv za Kundalini energiju u drugim kulturama?

Možda bi nas diskusija na tu temu potpuno odvela u nepotrebno traganje. Nemaju samo Istočnjački majstori tantre i jogiji prioritet da imaju Kundalini energiju. Zadržimo se na činjenici da je svako poseduje, bez obzira da li je neko svestan i koliko ume da je svesno koristi. Baš svaki čovek poseduje nekoliko resursa energije, od kojih neke koristi, što svesno, što ne svesno,  svakodnevno, neke povremeno, neke retko, a neke samo u izuzetnim situacijama. Šta bi tu bila Kundalini energija teško je odrediti a po mom mišljenju nije ni važno.

Zašto nam je priroda stvorila nekoliko nivoa, resursa životne energije?
Uobičjno je da prosečan čovek ne može svesno da koristi sve resurse nego samo jedan najmanji deo. Priroda je to regulisala sa potpunim pravom jer nam i nije dato ni razumevanje o ispravnom korišćenju tolikog potencijala. Zato i same vežbe za podizanje Kundalini energije povremeno mogu izazvati vrlo nepovolojne efekte po praktikante.

Gledajući energetski čoveka - svako ima problem ako ima manjak energije, isto kao i ako ima višak energije. Energetske vežbe uglavnom služe za balansiranje energije i dovodjenje na optimalnu meru, ni previse ni premalo.

Kako voditi energiju?

Ovde je po sredi jedan psihološki trik kojim se manipuliše učenicima. U praksi suviše često susrećemo termin "vodjenje energije" što unosi vekovnu zabunu. Najlakše je za shvatiti ovaj psihološki trik,  ako analgno energiji posmatramo krvotok u telu. Kao što energija ima svoje putanje tako i krv svoje. Zamislite da  neko kaže "vodite krv" kroz vene u tom i tom smeru, tim i tim intezitetom, zapravo jasno je da je samo trik, vizualizacije gde držimo samo pažnju i procesom vizualizacije pokušavamo izazvati odredjeni efekat "vodeci krv". Kako god bilo termin je odomaćen i u upotrebi, i razutati vežbi su vidljivi i možemo se osvedočiti, a ispravno razmevanje samog procesa i nije svim potrebno.

Da li nam je cilj da budemo svesni same Kundalini energije?

Naravno veliko, NE. Zakonitosti po kojoj se kreće i pokreće je duboko nesvesna i tako mora ostati. U suštini namera svih meditativnih vežbi nema za krajnji cilj svesnost o Kundalini energiji, nego zapravo podizanje krajnjih nivoa i proboja svesnosti koji i nisu energetski nivoi pojednica, a samo uz pomoć potencijalne energije koju nazivamo Kundalini. A rezultat svega toga bi trebao biti vidljiv na materijanom nivou u svakodnevnom životu, kroz odnos sa svime što svakog nas oderedjuje kao ljudska bića.

Odakle dolazi Naša potreba za više energije?

Nezadovoljstvo je uvek prokretač. Ali postavimo sebi pitanje: Da li nam zaista treba Kundalini enegija a to je uvek zamišljamo kao više energije, ili nam je bitnije samo  saznanje kako je trošimo?


Svako će reći da životne energije nikad dosta, kao i novca. Ali kolika je ta energija potrebna da bi se ostvarilo blaženstvo. Ili, analogno materijalnom nivou, kolika je količina novca potrebna za sreću. Imati energije izgleda zaista moćna stvar. Ali odmah treba da postavimo i pitanje sebi: Da li smo bliže sreći time što smo moćni? Nije priroda tako besmislena da ostavi bilo kome da svojevoljno  pretače energiju iz resursa u resurs. To su strogo prirodom  definisana pravila koja su nesvesna.

Najsnažniji i obično glavni i odgovorni režiser nezadovoljsva je sam Ego, pa je uvek  potrebno pronaći i uvideti lične namere sa kojim krećete da "podižete Kundalini energiju"...

Doživljaj naše istinske prirode je iskonski prava potreba. Shvatajuči ljudsku prirodu lako možemo uvideti činjenicu da baš svako ima potrebu za jedinstvom sa onim što ga okružuje,  i za šta kada opisujemo, obično vezujemo frazu "Biti jedno" i "Biti ovde i sada". Ne treba sumljati da su majstori tantre i jogiji od postanka sveta uspeli da razviju tehnike kako dosegnuti baš ta stanja svesti, kako bi utolili barem malo žeđ za tim stanjem.

Još uvek stoji konstatacija Ne možemo trajno utoliti žeđ sa povremenim postizanjem tog stanja, ali možemo operativno raditi na tome SAMO u sličaju ako poznajemo dosta toga o osobinama svesti.

Umetnost samospoznaje je  vezana za očuvanje energije.

Rad na sebi - samospoznaja, jeste ustvari traganje za mestima gde je gubimo, ili je nepotrebno gomilamo. Potrebno je sebe dovesti u stanje idealanog provodnika bez nepotrebnog habanja energije. Rukovanje energijom (kao i telom) je stvar mudrosti življenja. Osnovna stvar koju treba shvatiti, a vezana je za energiju, je da je uvek treba posmatrati,  kao posledicu, a ne upotrebu ili gomilanje kao jedini cilj. Nedovoljna svesnost je uzrok što je pažnja "zavezana" za energetski deo. U takvim slučajevima je pojedinac ubedjen da bi se svi problemi rešili, ako bi imali dovoljno energije.  Praktično kod svakodnevnih ljudi  energija otiče ogromnim delom ka smeru koji odredjuje  lična samovažnost ili samožaljenje. Time se čini zbrka i pravi se šteta svom pa i tudjem energetskom telu, koji opet uzrokuje i odredjeni dizbalans na materijalnom nivou.

Нема коментара:

Постави коментар

Svaka dobronamerna kritika je dobrodosla!