Važnost materije za spiritualnu evoluciju.

Važnost materije  za spiritualnu evoluciju.

Zakon analogije (Hermesov zakon) glasi: ˝Kako je gore, tako je dole. A kako je dole, tako je gore.˝


Kada kažem materija (ono šta je dole, sve ostalo je se odnosi na gore)  mislim ne sve ono što možemo doživeti sa svojih pet čula. Prvi najgublji sloj stvarnosti je sama materija. Ona je temelj. Ona je prva stepenica i osnov za početak puta ka potpunoj svesnosti. Nju doživljavamo kroz informacije dobijenih od pet čula: vid, sluh, miris, dodir, ukus. Razvoj svesti uvek počinje analizom informacija  na osnovu uzroka i posledice stečenim kroz čula.

Materija je samo po sebi nepregledno polje za istraživanje i nauka je u najvećoj meri i orjentisana u takva istraživanja i proučavanja raznoraznih oblika života i zakonitosti koje važe u materijalonoj pojavnosti.

Ono što je česta duhovna zabluda je da je sama materijalna pojavnost samo trenutna faza u duhovnom razvoju i da se može preći na spiritualni nivo jednostavno negiranjem kako obično čujemo "prevazilaženjem",  materijalnih potreba i pobuda. Pogrešno se smatra da je fizički odlazak  sa materijalnog odlazak u bolji svet.

Ono što je važno razumeti je da smo rodjeni i u materijalnoj realnosti jer nam je to najpragmatičniji nivo i priroda nam je dala  sve potrebno da bi funkcionisali i što je još važnije ispitivali i saznavali preko materijalnosti sve potrebno o nematerijalnom svetu. Ako fizički nivo posmatramo kao posledicu i kao ogledalo onostranog tada sve dolazi na pravo mesto i možemo se uputiti ka osveščivanju finijih nivoa od materije. A samu materijalnu pojavnost uvek treba posmatrati kao osnov i neizostavni deo same celine. Svaki duhovni napredak mora biti osvedočen i potvrdjen  i materijalizovan jer ako toga nema onda je sigurno da se bavimo nepotpunim  stvarima za naš spiritualni razvoju ili je to samo naša iluzijana koju bespotrebno trošimo naše životne resurse.

Razvoj duhovnosti i nauke kroz materijalnost
Na samom početku smatrano je da se Duhovnost (spiritualnost), u užem smislu, tiče se samo pitanja duha i vrlo često je posmatrana kao suprotnost i protivteža egzaktnim naukama. Takva duhovnost je nemerljiva i obilovala je  sa mnogo  nedefinisanih pojmova koji su oduvek u upotrebi. Čitava duhovnost se zasniva na informacijama u koje se veruje i koje se ne dovode u pitanje. Ali relativno dug period takve globalne duhovnosti nas je doveo  do tog da je danas neophodno izmeniti sam pristup i verovanje potvrditi činjenicama i znanjem. Naučni pristup polako ulazi u svet duhovnosti a sama materijalnost je osnov za pokazivanje valanosti i tačnosti  duhovnih principa i zakonitost...

Нема коментара:

Постави коментар

Svaka dobronamerna kritika je dobrodosla!